Paradiso II  bafriton & large ensemble, with visuals

Written in 1994, commissioned by FPKand first performed by  BASHO Ensemble. with Charles van Tassel, bariton and Jurrien Sligter, conductor.

Visuals by Kristien Kerstens

 

Thanks to the ecstasy,  14th century Italian poet Dante Alighieri reaches near the end of his Divina Commedia is able to escape for a moment from human suffering.

 

Dutch critic:

Blijkens diverse uitspraken heeft Ter Veldhuis het niet begrepen op veel hedendaagse kunstenaars die vinden dat kunst altijd maar weer over het menselijk lijden moet gaan.Dat is - aldus de componist - een gedateerde romantische opvatting die thuishoort in de negentiende eeuw. Paradiso II staat echter muzikaal gezien bol van het lijden: Beeld en muziek beuken zich in het eerste deel een weg naar de vrijheid (het paradijs), en eenmaal op de plek van bestemming aangekomen ontstaat er een onmetelijk gevoel van verlatenheid.

 

1. Sempre l’amor

Upon his arrival in paradise, Dante is blinded by the heavenly light of love.

 

2. E di novella vista

Dante’s eyes are getting used to the overwhelming light and he now enjoys the most beautiful visions.

 

3.Io levai li occhi

The visions have disappeared leaving Dante moved and speechless. His memory cannot store all these impressions, language is too limited and paradise is lost again.

 

Both Paradiso I (for choir) and II are studies for the multimedia oratorio Paradiso.

 

 

www.jacobtv.net